Följ oss på LinkedIn Phone icon Kontakta oss Optiska Nyheter Bli Kund

Kundcase: DWDM-Multiplexer och 100G-transceiver

DWDM-Multiplexer och 100G-transceiver

Ett av nordens största TV bolag har tillsammans med Pro Optix tagit fram en lösning för att öka bandbredden mellan företagets siter. Bolaget använder en lösning med 100G-optik tillsammans med passiva DWDM-multiplexrar för att kraftigt öka bandbredden mellan olika noder samt säkerställa viktig redundans. Behovet av att öka bandbredden växer ständigt och med denna lösning säkerställer man detta och i slutändan kundnöjdhet.

DWDM Multiplexer & 100G

DWDM multiplexer

Den tekniska lösningen

I den tekniska lösningen används Pro Optix QSFP28 100G ER4 transceiver i kombination med Pro Optix passiva 40-kanalers DWDM-multiplexer. Med den här lösningen får man en 100G-förbindelse punkt-till-punkt över 40 km och fördelat över 40 kanaler med 10G hastighet. Tidigare användes länkar på 10G mellan siter, så att ta klivet upp till 100G lämnar utrymme för expansion i framtiden. TV-bolaget använde också Pro Optix MPO/MTP-lösning med hög densitet tillsammans med kablage, detta möjliggör snabb skalbarhet och flexibel anslutning till de lediga portarna. Lösningen är byggd med full redundans.

Läs mer om Pro Optix 4 serier av
WDM Multiplexer här >

DWDM multiplexer delivery

Lösningen möjliggör

TV-bolaget har nu möjligheten att expandera och planera för framtiden, med hjälp av den ökade kapaciteten från 10G till 100G. Med 40 tillgängliga kanaler finns kapacitet att ägna specifika kanaler till specifika uppgifter och system, vilket säkerställer en stark uppkoppling utan störningar och prestandaförlust. Exempel kan vara säkerhetskopiering av viktig affärsdata eller video/streams som behövs alltmer i det moderna samhället.

Ett Fiberchannel-nätverk diskuteras och förväntas implementeras i framtiden. En av anledningarna till att bolaget valde att gå direkt upp till 100G, var att kostnadsskillnaden mellan 40G och 100G är så pass liten. Detta möjliggör också att man kan ligga kvar längre med denna lösning och slipper en uppgradering vid framtida expandering.

DWDM Multiplexer Solution

Andra fördelar:

Genom att använda en MPO/MTP-lösning får man flexibilitet och kan enkelt koppla till/från utan avbrott.

Eftersom DWDM-multiplexrarna är passiva, gör det dom lätta att installera, robusta och pålitliga. De kräver heller ingen ström, vilket tar bort ett orosmoment och inte innebär något krav på UPS.

Alternativet till denna DWDM-lösning är att hyra upp till 40 par svartfiber, till en mycket stor återkommande månadskostnad. Räknat på 3 år handlar det om dryga 100 000 SEK i besparingar, enbart vad gäller fiberhyra.

Multiplexing Project Support

I konkurrens

 

Som specialister inom WDM-teknik kontaktades Pro Optix av kunden. Detta för att ge teknisk support, och presentera en potentiell och effektiv WDM-lösning. Efter att tillsammans kommit fram till en lösning som var tillfredställande för kunden utfördes labbtester innan det implementerades live i nätet. Inga fel uppdagades och systemet används idag som den primära anslutningen. Utöver att vara tekniskt avancerad och flexibel, är denna lösning mycket konkurrenskraftig både när det gäller installation och pris/inköp.

Kunden och Pro Optix har arbetat ihop i mer än fem år och vi utvecklar löpande produkterna och lösningar tillsammans.

Kontakta Pro Optix WDM-specialistteam för att diskutera ditt potentiella projekt >

Nästa steg?

 
 

Prenumerera på nyhetsbrev