From One To Another

En liten summa kan göra så mycket! Vi på Pro Optix har valt att engagera oss i  From One To Another och deras viktiga arbete med att stödja kvinnor lokalt i utsatta områden.

FOTA arbetar på plats i Kenya med att etablera center där kvinnorna kan få stöd och utbildning inom hälsa, språk och företagsamhet.

Genom dessa center får kvinnorna de verktyg de behöver för att skapa ett bättre liv för sig själva, sin familj och på sikt samhället i stort.

Läs mer om vårt projekt nere i Mgombezi och alla kvinnor som vi stödjer!

www.fromonetoanother.se


Pro Optix är stolta över att samarbeta med och fortsatt ge vårt stöd till From One To Another 2018-09-17

Pro Optix är stolta över att samarbeta med och fortsatt ge vårt stöd till From One To Another (FOTA). Vårt bidrag möjliggör arbetet med att lokalt skapa hållbara samhällen och arbeta för alla flickors rätt till utbildning. Drygt 85% av vårt bidrag går direkt till projekten i Kenya där FOTA, etablerar och utvecklar nya center. Centret blir sedan själva navet i att kunna tillhandahålla utbildning inom sjukvård, språk och affärsmannaskap. Kvinnornas kunskap sprids och det är inspirerande att se hur hela samhällen kan ta fart med hjälp av detta!

FOTA kunde nyligen stolt konstatera att hela 73 procent av de flickor som deltagit i utbildning valt att gå vidare till fortsatta studier, på antingen college eller universitet. Ett fantastiskt utfall som visar på vilken effekt FOTAs insats har.

Med den framgången och alla möjligheter det ger hoppas vi att fler företag som oss blir inspirerade att ta kontakt med FOTA. Så lite kan göra så mycket! Läs mer om projektet.

Vi har valt att göra skillnad! 2017-12-14

From One To AnotherAv de 774 miljoner människor i världen som inte är läs- och skrivkunniga är två tredjedelar kvinnor. Eftersom en utbildning är en av grundstenarna för välstånd, hälsa och jämställdhet i samhället har vi valt att satsa på just utbildning.

Att valet föll på just FOTA som samarbetspartner var ganska enkelt med tanke på att de är en ideell ickevinstdrivande organisation av effektiv storlek där största möjliga andel av pengarna går dit de behövs, nämligen på plats i Kenya.

Pro Optix skänker en relativt liten summa pengar varje år men med hjälp av vårt bidrag kan ett nytt FOTA center etableras och utbilda fler och ta in fler studenter till sina utbildningar. Utbildningen skapar nya möjligheter och leder ofta till lokalt entreprenörskap vilket i sin tur ger familjer mat på bordet. Något så basalt men som inte är helt självklart!

Samarbetet med FOTA utvecklas löpande och vi hoppas att det skall inspirera andra till att ta en kontakt. Vi kommer att få följa projektet nere Mgombezi, Kenya och vill ni ha mer information så är ni varmt välkomna att ta kontakt med Anna Ernemar på Pro Optix.

Anna Ernemar
T: +46 8 120 482 41
E: anna@prooptix.se